Àrees de pràctica

Civil i Patrimonial

L’equip de Dret Civil de Mateos Legal presta assessorament en matèria contractual general, dret de família i successions, arrendament o immobiliari. Així mateix, la nostra firma posa especial atenció al dret patrimonial, de manera que oferim una assessoria integral en la planificació patrimonial, de compravenda, gestió i explotació d’actius, due diligence o contractes de construcció.

Compliance

Després de la reforma del Codi Penal en 2010 mitjançant la Llei de prevenció del blanqueig de capital i de la financiació del terrorisme, en la qual es va establir una categoria de risc penal corporatiu, les empreses, independentment del seu tamany, s’han vist obligades a implantar programes de prevenció de delictes amb l’objectiu de detectar i prevenir els riscos penals que l’empresa o els seus treballadors poden cometre.

Concursal

Mateos Legal té una àmplia experiència a l’àmbit concursal, amb un equip multidisciplinar compost per advocats especialitzats en les diferents àrees que conformen el procés concursal: mercantil, processal, laboral i fiscal. Els nostres advocats assessoren tant en la fase preconcursal com en la de procediment concursal, en les negociacions amb les entitats financeres, la defensa dels drets dels acreedors i l’execució de garanties.

Contractació Pública

La contractació pública representa aproximadament una cinquena part del producte interior brut d’Espanya. Per tant, les transaccions que es realitzen mitjançant aquest tipus de contractació són molt elevades i incideixen en altres branques de negoci, com ara subministraments, serveis o obres, dins del mercat intern espanyol, que forma part del mercat europeu.

Esportiu

Els nostres advocats assessoren a tots els operadors del negoci de l’esport, com ara entitats, clubs i esportistes. Proporcionem els nostres serveis i assessorament de manera integral, tant a l’àmbit contractual com a dret d’imatge i marques, regular o disciplinari, incloent-hi aspectes fiscals i laborals.

Digital i E-Commerce

A Mateos Legal comptem amb un equip d’advocats multidisciplinar amb àmplia experiència a l’assessorament jurídic a empreses d’internet i e-commerce. Tenim un enfocament holístic a les empreses orientades a les noves tecnologies, i les assessorem a les seves fases de creixement.

Econòmic-Financer, Comptable i Fiscal

L’altament organitzat equip jurídic-econòmic de Mateos Legal assessora als nostres clients, tant empreses com particulars, en tots els aspectes fiscals i comptables. El nostre objectiu és assessorar als nostres clients de manera permanent i eficaç. Volem assolir l’optimització de la tributació i rendiment dels nostres clients, aconseguir que no hi hagi incidències fiscals ni tributàries, i resoldre totes aquelles qüestions que els hi afectin.

Empresa Familiar

L’empresa familiar gira al voltant de tres àmbits: propietat, família i gestió. Els nostres professionals parteixen d’un enfocament global, tant dels aspectes del negoci com de les relacions interfamiliars, i presten assessorament en tots els àmbits, incloent-hi els jurídics i tributaris.

Laboral

Els serveis que prestem a l’àrea laboral són integrals i estan coordinats amb la resta d’àrees de pràctica jurídica. Assessorem tant a empreses multinacionals com a pimes gràcies al nostre ampli equip de professionals especialistes en dret laboral. L’assessorament permanent i continuat ens permet anticipar-nos a determinades situacions per a oferir la solució més eficaç en cada cas, i així evitar sobrecostos i conflictes amb els treballadors i la TGSS.

Processal Civil

A Mateos Legal ens comprometrem amb els nostres clients i hi aportem les solucions més adequades a les seves necessitats i interessos, plantejant les accions judicials que es requereixin. Els nostres serveis a l’àrea processal civil són globals, fruit d’una àmplia i reconeguda experiència a l’àmbit judicial i arbitral a totes les jurisdiccions i instàncies. El nostre equip compta amb una àmplia experiència en la prevenció de conflictes mitjançant l’assessorament i negociació previs.

Propietat Industrial i Intel·lectual

L’equip de Propietat Intel·lectual i Industrial de Mateos Legal assessora globalment en relació amb els béns intangibles dels nostres clients, desenvolupant estratègies de protecció i actuant com la seva representació davant de la OEPM, EUIPO i OMPI, i en litigis davant de tribunals nacionals i internacionals.

Societari Mercantil / Dret d’Empresa

Les necessitats integrals de les empreses en matèria mercantil i societària són assumides pel nostre departament societari-mercantil. No només donem cobertura a les necessitats formals i legals del dia a dia de les companyies, sinó que també aportem solucions jurídiques als nous reptes i projectes empresarials.

Urbanisme

Com a part del dret administratiu, cal destacar el relacionat amb la planificació, la gestió del sòl i la intervenció a l’edificació i protecció urbanística. Els nostres professionals assessoren en l’elaboració del planejament urbanístic, la seva gestió i execució, així com en la disciplina urbanística i en les llicències d’obres.

Scroll to Top