Avís legal

MATEOS LEGAL, S.L.P., responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions establertes a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), BOE núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi al lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i al compliment rigorós de les disposicions aquí establertes, així com qualsevol altra disposició legal que hi fos d’aplicació.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom: https://www.mateos.legal

Nom comercial: Mateos Legal

Denominació social: MATEOS LEGAL, S.L.P.

NIF: B65016214

Domicili social: 08010- Barcelona, Avinguda Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 1º 2ª.

e-mail:  info@mateos.legal

Inscrita al Registro Mercantil de Barcelona, Tom 40970, Foli 150, Fulla Registral B-374368.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE, o si fos el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. Independentment de la finalitat a la que estiguin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte els mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a tercers que puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en qualsevol lloc redirigir al lloc web principal.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat qualsevol sobre els mateixos, com tampoc recolzament, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic info@mateos.legal.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Scroll to Top