Àrees de pràctica

Concursal

Mateos Legal té una àmplia experiència a l’àmbit concursal, amb un equip multidisciplinar compost per advocats especialitzats en les diferents àrees que conformen el procés concursal: mercantil, processal, laboral i fiscal. Els nostres advocats assessoren tant en la fase preconcursal com en la de procediment concursal, en les negociacions amb les entitats financeres, la defensa dels drets dels acreedors i l’execució de garanties.

Especialistes en aquesta àrea

Scroll to Top