Àrees de pràctica

Contractació Pública

La contractació pública representa aproximadament una cinquena part del producte interior brut d’Espanya. Per tant, les transaccions que es realitzen mitjançant aquest tipus de contractació són molt elevades i incideixen en altres branques de negoci, com ara subministraments, serveis o obres, dins del mercat intern espanyol, que forma part del mercat europeu.

Scroll to Top