Àrees de pràctica

Empresa Familiar

L’empresa familiar gira al voltant de tres àmbits: propietat, família i gestió. Els nostres professionals parteixen d’un enfocament global, tant dels aspectes del negoci com de les relacions interfamiliars, i presten assessorament en tots els àmbits, incloent-hi els jurídics i tributaris.

Scroll to Top