Coneix el nostre equip

Héctor Mateos Pueyo

Héctor Mateos Pueyo

Advocat. Soci Director de la firma. Especialitzat en l’assessorament jurídic transveral a empreses industrials, patrimonials i Family Offices. Membre de de diversos Consells d’Administració.


Formació

Universitat Abad Oliva

Associacions


Àrees

Civil i Patrimonial

Concursal

Digital i E-Commerce

Econòmic-Financer, Comptable i Fiscal

Laboral

Propietat Industrial i Intel·lectual

Societari Mercantil / Dret d’Empresa


Scroll to Top