Coneix el nostre equip

Raúl Alonso Capdevila

Advocat. Co-Responsable del Departament Jurídic-Tributari. Especialitzat en tributació directa i indirecta, estructuració fiscal i procediments davant de l’administració d’Hisenda. És secretari del Consell d’Administració de diverses societats.


Formació

Universitat de Barcelona
Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Barcelona

Associacions


Árees

Econòmic-Financer, Comptable i Fiscal

Societari Mercantil / Dret d’Empresa


Scroll to Top