Àrees de pràctica

Urbanisme

Com a part del dret administratiu, cal destacar el relacionat amb la planificació, la gestió del sòl i la intervenció a l’edificació i protecció urbanística. Els nostres professionals assessoren en l’elaboració del planejament urbanístic, la seva gestió i execució, així com en la disciplina urbanística i en les llicències d’obres.

Scroll to Top